Chương trình đào tạo cử nhân
Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 05:01:45 AM
  •   Đã xem: 238

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 05:00:28 AM
  •   Đã xem: 195

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:58:11 AM
  •   Đã xem: 213

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Thương mại điện tử theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:56:17 AM
  •   Đã xem: 221

CĐR và CTĐT Quản trị Thương mại điện tử theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

, . : 60