Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác

  •   22/10/2018 03:50:18 PM
  •   Đã xem: 911

Quyết định 1432/QĐ-ĐHTM ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •   25/05/2018 03:35:21 PM
  •   Đã xem: 768

Nhà trường đã có Quyết định 503/QĐ-ĐHTM ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Logo Đại học Thương Mại

Trường Đại học Thương mại mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ

  •   30/03/2018 08:45:13 AM
  •   Đã xem: 1546

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, sở hữu đội ngũ nhân lực trình độ cao, có kiến thức, có kĩ năng và động cơ đúng đắn ngày càng được coi trọng và xác định là một lợi thế cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp và đất nước. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng cung ứng về nhân lực ngành Quản trị nhân lực trình độ cao để có thể đáp ứng được yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước nói chung và thành phố Hà nội nói riêng cho hiện tại và theo quy hoạch.

, . : 60