Chương trình Đào tạo
Quyết định điều chỉnh học phần trong CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học

Quyết định điều chỉnh học phần trong CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học

  •   24/01/2019 03:26:59 AM
  •   Đã xem: 72

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-ĐHTM về việc điều chỉnh học phần trong CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành về chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học

  •   05/01/2019 03:35:47 AM
  •   Đã xem: 79

Nhà trường ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, kỹ năng, kiến thức tích lũy của người học khi học CTDT liên thông

  •   05/01/2019 03:10:46 AM
  •   Đã xem: 61

Nhà trường ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành Quy định công nhận giáo trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học CTDT liên thông.

Logo Đại học Thương Mại

Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường ĐH Thương mại

  •   26/11/2018 10:17:30 PM
  •   Đã xem: 163

Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của trường Đại học Thương mại.

, . : 60