Công đoàn

Công đoàn trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thứ năm - 24/09/2015 13:00

Năm học 2014-2015, Công đoàn trường đại học Thương mại đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở và của nhà trường. Kết thúc năm học, Hội đồng thi đua khen thưởng của Công đoàn trường đã họp để đánh giá, xếp loại thi dua khen thưởng với các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn của trường.

Kết quả, phân loại, đánh giá như sau: có 514/632 CCVC đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” (tỷ lệ 81,3%); 384/411 nữ CCVC đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” (tỷ lệ 93,4%);  253/405 nữ CCVC đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” (tỷ lệ 70,8%);  64/69 tập thể đạt danh hiệu tập thể Công đoàn xuất sắc (tỷ lệ 92,7 %), 22/26 tập thể đạt danh hiệu tập thể Phụ nữ xuất sắc (tỷ lệ 84,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Với những kết quả hoạt động và thành tích đạt được trong năm học 2014 -2015, Công đoàn trường đã vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, tặng Bằng khen cho 02 cá nhân (đồng chí Phạm Dũng – UVTVCĐ trường, đồng chí Lê Thị Kim Nhung - Trưởng ban Nữ công trường). Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 (Ban Nữ công trường và đồng chí Nguyễn Thị Phương Liên – Trưởng khoa Sau đại học). Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn trường ĐHTM đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn  giai đoạn 2010-2015”, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân, tặng Giấy chứng nhận “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 cho 06 cá nhân.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60