Hoạt động khoa học
Tin về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ quốc tế và thông báo tuyển sinh

Tin về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ quốc tế và thông báo tuyển sinh

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 239

Ngày 26/3/09, Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế thuộc khoa Đào tạo quốc tế chính thức được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHTM ngày 16/3/2009 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại và đi vào hoạt động. Trung tâm đã lên kế hoạch tuyển sinh các lớp đào tạo các kỹ năng tiếng Pháp, tiếng Trung.

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp Bộ

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 250

Căn cứ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐH Thương mại đã tổ chức nghiệm thu chính thức 4 đề tài NCKH cấp Bộ của các nhà khoa học sau

Thông báo viết bài hội thảo khoa học

Thông báo viết bài hội thảo khoa học

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 245

Thực hiện kế hoạch KH-CN năm 2009, trường Đại học Thương mại sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tương tác giáo viên –sinh viên trong đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo cấu trúc tín chỉ của học phần và đáp ứng chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo.”

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp Bộ trong tháng 3/2009

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp Bộ trong tháng 3/2009

  •   07/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 265

Trong tháng 3/2009, căn cứ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐH Thương mại đã tổ chức nghiệm thu chính thức 7 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2007

, . : 60