NCKH (Giảng viên)
NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

NV KH&CN cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

  •   10/02/2020 09:44:38 PM
  •   Đã xem: 444

Nhiệm vụ KH&CN cấp NN: "Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18.
CNĐT: GS.TS. Đinh Văn Sơn

Hồ sơ đề tài cấp Bộ năm 2017

Hồ sơ đề tài cấp Bộ năm 2017

  •   09/02/2020 11:16:07 PM
  •   Đã xem: 307

Logo DHTM 3

Thông báo số 52 về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường 2020-2021

  •   06/02/2020 10:50:43 PM
  •   Đã xem: 407

Nhà trường đã ra thông báo số 52 vv tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021. Đề nghị các Khoa quản lý chuyên ngành và các trưởng bộ môn trực thuộc trường triển khai theo thông báo

, . : 60