NCKH cấp cơ sở
Logo Đại học Thương Mại

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

  •   05/02/2018 02:26:38 AM
  •   Đã xem: 747

Căn cứ theo yêu cầu của Công văn số 7176/BGDĐT-KHCNMT về việc Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành “Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mại”;
Căn cứ kế hoạch KH&CN năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở như sau:

HỘI THẢO KHOA HỌC: "TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"

HỘI THẢO KHOA HỌC: "TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"

  •   09/11/2017 08:10:30 PM
  •   Đã xem: 804

Sáng ngày 9/11/2017, tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại, được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Tài chính Ngân hàng, đánh dấu sự phát triển về tri thức, kỹ năng, quá trình đào tạo và vị thế xã hội của Khoa.

, . : 60