Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   16/03/2020 12:18:45 AM
  •   Đã xem: 243

Kết quả bổ nhiệm PGS năm 2019

Thông báo: Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

Thông báo: Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

  •   18/02/2020 10:30:00 PM
  •   Đã xem: 328

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thực hiện Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai xét
tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   11/02/2020 05:04:40 AM
  •   Đã xem: 272

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  •   15/01/2020 05:41:00 AM
  •   Đã xem: 11066

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau

, . : 60