Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
Thông báo kế hoạch tuyển dụng cán bộ

Thông báo kế hoạch tuyển dụng cán bộ

  •   17/07/2008 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 320

Lich thi vấn đáp tuyển lao động hợp đồng

Lich thi vấn đáp tuyển lao động hợp đồng

  •   15/10/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 389

Trường hợp đột xuất không bố trí được, hội đồng sẽ chuyển thời gian làm việc vào thứ 7 hoặc chủ nhật, Hội đồng sẽ thông báo cụ thể cho các đơn vị và các ứng viên.

, . : 60