Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ DUYỆT HỒ SƠ ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thứ hai - 06/04/2020 06:19
1. Tổng số ứng viên theo danh sách: 91 ứng viên 2. Số ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: 70 ứng viên. Số ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển: 21 ứng viên(Ứng viên xem thông tin cụ thể trong link đính kèm)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ DUYỆT HỒ SƠ ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
1. Tổng số ứng viên theo danh sách: 91 ứng viên
2. Số ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: 70 ứng viên
3. Số ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển: 21 ứng viên

(Ứng viên xem thông tin cụ thể trong link đính kèm)

Lưu ý:
1. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Nhà trường sẽ tổ chức phổ biến nội dung và kế hoạch thi vòng 1 (Kiến thức chung, Tin học, Tiếng Anh) vào lúc 9h thứ 5, ngày 09/4/2020 bằng phương pháp trực tuyến thông qua phần mềm Trans. Ứng viên cần cài phần mềm Trans vào máy tính hoặc điện thoại để sử dụng. Trans ID sẽ được gửi trực tiếp cho ứng viên.
2. Ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển sẽ được trả lại phí dự tuyển tại phòng Tổ chức nhân sự, tầng 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại (gặp đ/c Hà).
3. Thời gian thi vòng 1: Ngày 28/4/2020. Thí sinh có mặt lúc 7h30 tại tầng 1 nhà V, Trường Đại học Thương mại để làm thủ tục vào phòng thi.
 
 
 
, . : 60