Quản lý của trường về tài sản
Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  •   18/01/2010 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 911

Thực hiện công văn số 07/BGDĐT-TTr ngày 07/01/2010 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.

Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường

Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường

  •   05/11/2009 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 994

Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA

Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA

  •   26/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 813

Trường đại học Thương mại thực hiện bán thanh lý máy biến thế

Những cải tiến tại bãi xe sinh viên

Những cải tiến tại bãi xe sinh viên

  •   19/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 773

Trung tâm Dịch vụ đã tổ chức lại bãi xe. Làm lan can tạo thành nhiều luồng xe, khi vắng xe đóng bớt cửa ra.

, . : 60