Quản lý của trường về tài sản
Thông báo về việc xin ra hoặc vào nội trú trường ĐHTM

Thông báo về việc xin ra hoặc vào nội trú trường ĐHTM

  •   12/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 715

Sinh viên có nhu cầu xin ra hoặc vào nội trú của trường đề nghị liên hệ với KNT vào chiều thứ hai hàng tuần

Khu nội trú với việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009

Khu nội trú với việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 733

Là đơn vị trực tiếp phục vụ nơi ăn ở cho sinh viên (trong đó có sinh viên quốc tế), đối tượng phục vụ đa dạng nên ngay từ đầu năm học Ban quản lý KNT đã chủ động triển khai các hoạt động, giao việc cho các tổ công tác của đơn vị nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của trường

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của trường

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 640

Cuối tháng 2/2009, các đơn vị trực thuộc trường đã có báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 trước Hội đồng quản lý kế hoạch công tác của trường

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm học 2008 – 2009 của trường

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm học 2008 – 2009 của trường

  •   08/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 636

Từ tháng 02/2009, phòng Kế hoạch tài chính bắt đầu tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2009

, . : 60