Quản lý của trường về tài sản
Tin về thay đổi mức thu phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên

Tin về thay đổi mức thu phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên

  •   06/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 613

Trung tâm dịch vụ thông báo mức phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên như sau:

Hoạt động của Trạm y tế chào mừng ngày 26/03

Hoạt động của Trạm y tế chào mừng ngày 26/03

  •   02/04/2008 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 721

Thông báo về kết quả đấu thầu

Thông báo về kết quả đấu thầu

  •   14/12/2006 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 743

Trường Đại học Thương Mại thông báo về kết quả đấu thầu gói thầu “ Cung cấp thiết bị nghiên cứu hiệu ứng tác động tri giác và thiết kế các chương trình quảng cáo “ của Trường Đại học Thương Mại.

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

  •   23/10/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 656

Trường Đại học Thương Mại có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu "Cung cấp thiết bị cho nghiên cứu hiệu ứng tác động tri giác và thiết kế các chương trình quảng cáo" theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc Dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao dịch vụ thương hiệu cho Trung tâm Nghiên cứu và triển khai kỹ nghệ thương mại" với các thiết bị chủ yếu lắp đặt cho phòng studio dựng các chương trình quảng cáo (máy quay video, bàn dựng phim, đèn trường quay…). Nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ.

, . : 60