TUYỂN SINH
Trường Đại học thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2007

Trường Đại học thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2007

  •   15/01/2007 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 624

1. Chuyên ngành đào tạo: - Thạc sỹ: + Quản lý kinh tế, Mã số 60 34 01 - Tiến sỹ: + Quản lý kinh tế, Mã số 60 34 01 01 + Thương mại, Mã số 60 34 10 + Thương mại, Mã số 60 34 10 01 + Kế toán, Mã số 60 34 30

Tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức năm học 2006 – 2007

Tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức năm học 2006 – 2007

  •   28/09/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 522

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2006 – 2007, ngày 23/9/2006 trường Đại học Thương mại đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ hoàn chỉnh kiến thức.

, . : 60