Thư mời viết bài Hội Thảo
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số"

  •   08/05/2020 01:06:08 PM
  •   Đã xem: 294

Hướng tới 60 năm kỷ niệm thành lập Trường Đại học Thương mại, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại và Cục Thương mại điện tử và kinh tế số đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số". Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng kính mời và mong nhận được sự quan tâm tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý doanh nghiệp...

Logo DHTM 3

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tài chính cá nhân – Lý thuyết và thực hành trong bối cảnh mới”

  •   14/04/2020 11:01:04 AM
  •   Đã xem: 353

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định về dãn cách xã hội, Ban Tổ chức Hội thảo quyết định lùi thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu"

  •   05/12/2019 03:06:15 PM
  •   Đã xem: 995

rường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu". Ban tổ chức Hội thảo kính mời và mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu , nhà quản lý.....

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”

  •   01/11/2019 09:31:32 AM
  •   Đã xem: 968

Hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, Trường Đại học Thương mại cùng với các đối tác trong nước và quốc tế đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”. Hội thảo dự kiến tổ chức trong khoảng đầu tháng 5/2020 tại Đại học Thương mại.

, . : 60