Thư mời viết bài Hội Thảo
Logo DHTM 3

thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học “ Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”

  •   12/04/2019 03:22:08 AM
  •   Đã xem: 359

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (01/8/1959-01/8/2019) tiền thân là Trường Đại học Thuỷ sản, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” vào ngày 31/7/2019.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính đề nghị giảng viên, nhà khoa học của Quý đơn vị tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: " Hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam"

  •   05/04/2019 05:32:31 AM
  •   Đã xem: 363

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: " Hiệu lực, hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam"

Logo DHTM 3

Thư mời tham luận Hội thảo quốc tế: “ Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.

  •   05/04/2019 02:02:42 AM
  •   Đã xem: 329

Trường Đại học Luật TP. HCM và Viện KHXH vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo quốc tế: “ Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.

Logo Đại học Thương Mại

Giấy mời Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế “

  •   29/12/2017 04:06:33 AM
  •   Đã xem: 1029

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Giấy mời Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế “

, . : 60