Thư mời viết bài Hội Thảo
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế: Thương mại và Phân phối lần 2 năm 2020

  •   24/10/2019 10:24:17 PM
  •   Đã xem: 536

Trường Đại học Thương mại và Đại học Đà Nẵng phân hiệu tại Kontum đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: Thương mại và Phân phối lần 2 năm 2020.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

  •   23/10/2019 03:03:01 AM
  •   Đã xem: 904

Trường Đại học Thương mại, trường Đại học Toulon, Viện nghiên cứu phát triển du lịch và Trường Đại học Ngoại thương đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia : “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2019.

  •   19/07/2019 02:01:45 AM
  •   Đã xem: 1588

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế gửi Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2019.

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance"

  •   12/04/2019 03:26:39 AM
  •   Đã xem: 810

Hội thảo Khoa học Quốc tế "The 2019 UEH International Conference on Business and Finance" sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2019 tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo hướng đến các nghiên cứu trong tất cả lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh và Tài chính,...

, . : 60