Thư mời viết bài Hội Thảo
Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học thường niên năm 2017 "Phát triển kinh tế vùng tây nguyên: tiềm năng và những vấn đề"

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học thường niên năm 2017 "Phát triển kinh tế vùng tây nguyên: tiềm năng và những vấn đề"

  •   11/08/2017 03:08:00 AM
  •   Đã xem: 1326

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin và kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay; đặc biệt tập trung phân tích đánh giá các tiềm năng, những vấn đề nảy sinh, cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế Tây Nguyên thời kỳ đổi mới; từ đó đề xuất giải pháp cơ bản góp phần giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới phát triển kinh tế ở Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững gắn với những yếu tố đặc thù của vùng. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên:Tiềm năng và những vấn đề"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

  •   10/08/2017 05:19:00 AM
  •   Đã xem: 732

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0"

  •   09/08/2017 04:20:00 AM
  •   Đã xem: 757

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2018 tại Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

Thư mời viết bài Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

Thư mời viết bài Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

  •   07/08/2017 10:55:00 PM
  •   Đã xem: 752

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”.

, . : 60