Thư mời viết bài Hội Thảo
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

  •   10/08/2017 05:19:00 AM
  •   Đã xem: 898

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0"

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0"

  •   09/08/2017 04:20:00 AM
  •   Đã xem: 917

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2018 tại Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

Thư mời viết bài Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

Thư mời viết bài Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

  •   07/08/2017 10:55:00 PM
  •   Đã xem: 895

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”.

Thư mời viết bài Hội thảo ICYREB 2017

Thư mời viết bài Hội thảo ICYREB 2017

  •   07/08/2017 10:43:00 PM
  •   Đã xem: 973

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo ICYREB 2017 với chủ đề : " Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 " vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Thông tin chi tiết xem tại thư mời.

, . : 60