Chi Hội Phụ Nữ Tri Thức
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

  •   08/08/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 503

Ngày 8-8-2006 tại Trường Đại học Thương mại, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lần thứ nhất (2002-2006).

, . : 60