Đại học Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2018

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh năm 2018

  •   20/09/2018 03:48:25 AM
  •   Đã xem: 3353

Khoa Tại chức trường Đại học Thương mại hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông, bằng 2 và VLVH như sau:

, . : 60