Đào tạo & Hỗ trợ
Khoa Khách sạn Du lịch tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên”

Khoa Khách sạn Du lịch tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên”

  •   25/04/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 412

Hướng tới chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Thương mại và kỷ niệm 50 năm Khoa Khách sạn – Du lịch xây dựng và trưởng thành, với mục đích đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Khách sạn – Du lịch tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên” vào ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (04/2009 )

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (04/2009 )

  •   19/10/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 287

, . : 60