Hoạt động Kiểm định Chất lượng
Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

  •   02/03/2020 03:12:27 PM
  •   Đã xem: 389

Bảng hướng dẫn đánh giá CTĐT kèm theo CV 1669

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

  •   02/03/2020 03:11:01 PM
  •   Đã xem: 353

Bảng hướng dẫn đánh giá CSGD kèm theo CV 1668

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

  •   28/02/2020 05:54:41 PM
  •   Đã xem: 730

Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ công tại trường Đại học Thương mại

Chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

  •   15/01/2020 09:21:44 PM
  •   Đã xem: 531

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, chiều ngày 15/1/2020, đoàn đánh giá ngoài – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) và Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại

, . : 60