Hội đồng Nhà trường
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2021

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2021

  •   03/01/2019 02:48:12 AM
  •   Đã xem: 799

9h00 ngày 3/1/2019, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2021.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ HÀ NAM; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - CÔNG TÁC SINH VIÊN; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ HÀ NAM; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - CÔNG TÁC SINH VIÊN; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP - KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ

  •   02/11/2017 11:08:09 PM
  •   Đã xem: 921

9 giờ 30 phút, thứ 5 ngày 02/11/2017, tại Hội trường lớn Cơ sở Hà Nam - Trường Đại học Thương mại đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Hà Nam; Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khảo thí - Công tác sinh viên; Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp - Kế toán - Quản trị.

GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong Hội nghị

Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018

  •   02/05/2017 09:06:08 PM
  •   Đã xem: 820

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại, thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017, ngày 29 tháng 4 năm 2017 Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017-2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành đảng bộ, Hội đồng trường, các đại biểu là ban chi ủy, trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

, . : 60