Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

  •   09/10/2019 09:59:22 AM
  •   Đã xem: 83

Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

  •   26/08/2019 04:41:09 PM
  •   Đã xem: 292

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   05/08/2019 02:38:15 PM
  •   Đã xem: 366

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   15/07/2019 02:17:00 PM
  •   Đã xem: 557

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

, . : 60