Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   15/07/2019 02:17:00 PM
  •   Đã xem: 459

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   08/07/2019 04:48:27 PM
  •   Đã xem: 130

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   17/06/2019 04:09:32 PM
  •   Đã xem: 548

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

  •   07/03/2019 08:00:53 AM
  •   Đã xem: 338

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 1 năm học 2018 - 2019

, . : 60