Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

Quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

  •   08/10/2019 11:08:10 PM
  •   Đã xem: 798

Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 923/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

  •   08/10/2019 10:59:22 PM
  •   Đã xem: 1201

Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

  •   26/08/2019 05:41:09 AM
  •   Đã xem: 808

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   05/08/2019 03:38:15 AM
  •   Đã xem: 809

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

, . : 60