Khảo thí & Kiểm định chất lượng
ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

  •   26/08/2019 04:41:09 PM
  •   Đã xem: 504

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 3 năm học 2018 - 2019

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   05/08/2019 02:38:15 PM
  •   Đã xem: 563

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 5 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   15/07/2019 02:17:00 PM
  •   Đã xem: 739

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  •   08/07/2019 04:48:27 PM
  •   Đã xem: 354

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

, . : 60