Tài chính - Tài sản kỹ thuật
Thông tin về thông qua kế hoạch mua sắm, xây dựng và sửa chữa năm 2009

Thông tin về thông qua kế hoạch mua sắm, xây dựng và sửa chữa năm 2009

  •   07/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 3

Ngày 6 tháng 3 năm 2009, phòng Quản trị đã bảo vệ kế hoạch mua sắm, xây dựng sửa chữa năm 2009 của trường đại học Thương mại.

Tin về thay đổi mức thu phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên

Tin về thay đổi mức thu phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên

  •   06/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Trung tâm dịch vụ thông báo mức phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên như sau:

Hoạt động của Trạm y tế chào mừng ngày 26/03

Hoạt động của Trạm y tế chào mừng ngày 26/03

  •   02/04/2008 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 2

Thông báo về kết quả đấu thầu

Thông báo về kết quả đấu thầu

  •   14/12/2006 12:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Trường Đại học Thương Mại thông báo về kết quả đấu thầu gói thầu “ Cung cấp thiết bị nghiên cứu hiệu ứng tác động tri giác và thiết kế các chương trình quảng cáo “ của Trường Đại học Thương Mại.

, . : 60