Tài chính - Tài sản kỹ thuật
Khu Nội trú sinh viên tiếp nhận sinh viên vào năm học mới

Khu Nội trú sinh viên tiếp nhận sinh viên vào năm học mới

  •   10/08/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2006, Khu Nội trú sinh viên Trường Đại học Thương mại chính thức tiếp nhận sinh viên vào năm học mới 2006 - 2007.

, . : 60