TUYỂN DỤNG
UFRESH tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng UFresh

  •   25/10/2018 03:55:44 AM
  •   Đã xem: 633

Unilever Fresh Programme (UFRESH) là một trong hai chương trình tuyển dụng lớn tại Unilever với lộ trình 6 tháng đào tạo nghề có lương, dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc < 2 năm kinh nghiệm làm việc chính thức. Với mục tiêu đào tạo và phát triển các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có mong muốn phát triển chuyên môn trong lĩnh vực mình yêu thích, chương trình cũng mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững tại Unilever – Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Thông tin Tuyển dụng viên chức 2018

Thông tin Tuyển dụng viên chức 2018

  •   16/03/2018 05:02:00 AM
  •   Đã xem: 2092

Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Thương mại năm 2018

Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Thương mại năm 2018

  •   20/12/2017 09:00:46 PM
  •   Đã xem: 5844

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Công ty dịch vụ MOBIFONE khu vực 1 tuyển dụng

Công ty dịch vụ MOBIFONE khu vực 1 tuyển dụng

  •   07/08/2017 04:55:00 AM
  •   Đã xem: 983

Công ty dịch vụ MOBIFONE khu vực 1 tuyển dụng chuyên viên kinh doanh các khối khách hàng doanh nghiệp.

, . : 60