Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
Email:danguy@vcu.edu.vn
Điện thoại:( 04) 3834 0687
Số fax:04.3764 3228
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Minh Thành
Bí thư Đảng ủy
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
2 Đinh Văn Sơn
Phó bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Bùi Xuân Nhàn
Phó bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng trường
PGS.TS
Bùi Xuân Nhàn
4 Nguyễn Văn Minh
Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
5 Phạm Thị Thu Thủy
Ủy viên thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
6 Nguyễn Hoàng Long
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Long
7 Nguyễn Thị Bích Loan
Đảng ủy viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
8 Nguyễn Thị Phương Liên
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Sau đại học
PGS.TS
Nguyễn Thị Phương Liên
9 Bùi Hữu Đức
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
PGS.TS
Bùi Hữu Đức
10 Hà Văn Sự
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Kinh tế - Luật
PGS.TS
Hà Văn Sự
11 Phạm Văn Thường
Đảng ủy viên
Chuyên viên
ThS
Phạm Văn Thường
12 Lê Thị Thanh Hải
Đảng ủy viên
Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
13 Phan Thị Thu Hoài
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Marketing
PGS.TS
Phan Thị Thu Hoài
14 Nguyễn Hoàng
Đảng ủy viên
Trưởng khoa Đào tạo quốc tế
PGS.TS
Nguyễn Hoàng
15 Nguyễn Thành Hưng
Đảng ủy viên
Bí thư Đoàn Trường
ThS
Nguyễn Thành Hưng
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Văn Sơn

Email: dvson@tmu.edu.vn
Hiệu trưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
GS, TS
Đinh Văn Sơn
2 Đỗ Minh Thành

Email: dmthanh@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Bí thư Đảng ủy
PGS. TS
Đỗ Minh Thành
3 Nguyễn Hoàng Long

Email: nhlong@vcu.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS. TS
Nguyễn Hoàng Long
4 Nguyễn Thị Bích Loan

Email: bichloandhtm@vcu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Đảng ủy viên
PGS, TS
Nguyễn Thị Bích Loan
Hội đồng trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Xuân Nhàn
Chủ tịch Hội đồng trường
Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thương mại
PGS. TS
Bùi Xuân Nhàn
2 Đinh Văn Sơn
Thành viên
Hiệu trưởng
GS.TS
Đinh Văn Sơn
3 Đỗ Minh Thành
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Đỗ Minh Thành
4 Nguyễn Hoàng Long
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Long
5 Nguyễn Thị Bích Loan
Thành viên
Phó hiệu trưởng
PGS.TS
Nguyễn Thị Bích Loan
6 Nguyễn Văn Minh
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn trường, Trường phòng Tổ chức nhân sự
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
7 Nguyễn Thành Hưng
Thành viên
Bí thư Đoàn Trường
ThS
Nguyễn Thành Hưng
8 Cảnh Chí Dũng
Thành viên
Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT
Cảnh Chí Dũng
9 Bùi Mạnh Nhị
Thành viên
Chánh văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
PGS.TS
Bùi Mạnh Nhị
10 Vũ Tiến Sơn
Thành viên
GĐ ngân hàng Agribank Tây Hồ
ThS
Vũ Tiến Sơn
11 Tô Ngọc Hưng
Thành viên
Nguyên GĐ Học viện ngân hàng
PGS.TS
Tô Ngọc Hưng
12 Doãn Kế Bộ
Thành viên
Trưởng khoa Thương mại quốc tế
PGS.TS
Doãn Kế Bộ
13 Phạm Thị Thu Thủy
Thành viên
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
14 Nguyễn Bá Minh
Thành viên
Trưởng bộ môn Toán kinh tế
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
15 Nguyễn Thu Quỳnh
Thư ký Hội đồng trường
Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Minh
2 Bùi Hữu Đức
Phó Chủ tịch Công đoàn Bùi Hữu Đức
3 Lê Thị Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ công đoàn Lê Thị Thanh Hải
4 Nguyễn Viết Thái
Ủy viên Thường vụ công đoàn Nguyễn Viết Thái
5 Lê Thị Kim Nhung
Ủy viên Thường vụ công đoàn Lê Thị Kim Nhung
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Hưng
Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thành Hưng
2 Lê Đức Tố
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Lê Đức Tố
3 Phan Thu Trang
Phó Bí thư Đoàn thanh niên Phan Thu Trang
4 Lê Ngọc Cường
Ủy viên thường vụ Lê Ngọc Cường
5 Khúc Đại Long
Ủy viên thường vụ Khúc Đại Long
6 Nguyễn Tùng Lâm
Ủy viên thường vụ Nguyễn Tùng Lâm
Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Tổ chức Nhân sự
Email:tcns@tmu.edu.vn
1 Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
2 Trần Thị Lý
Phó Trưởng phòng Trần Thị Lý
3 Nguyễn Thị Tình
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Tình
4 Chu Việt Cường
Chuyên viên Chu Việt Cường
5 Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Huệ
6 Bùi Thanh Hải
Chuyên viên Bùi Thanh Hải
7 Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên Nguyễn Thị Lan Anh
8 Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên Nguyễn Thị Hà
9 Nguyễn Khánh Tùng
Chuyên viên Nguyễn Khánh Tùng
Phòng Thanh tra
10 Nguyễn Văn Mến
Trưởng phòng
ThS
Nguyễn Văn Mến
11 Đặng Thị Hoa
Phó Trưởng phòng
ThS
Đặng Thị Hoa
12 Hoàng Thanh Tùng
Chuyên viên
ThS
Hoàng Thanh Tùng
13 Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Thùy Dung
14 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
15 Võ Thị Thu Hiền
Chuyên viên
ĐH
Võ Thị Thu Hiền
Phòng Hành chính Tổng hợp
16 Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng Nguyễn Đức Nhuận
17 Nguyễn Thu Quỳnh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thu Quỳnh
18 Nguyễn Thu Phương
Chuyên viên Nguyễn Thu Phương
19 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
20 Trần Minh Đức
Chuyên viên Trần Minh Đức
21 Nguyễn Xuân Thành
Nhân viên Nguyễn Xuân Thành
22 Lương Khắc Luyện
Nhân viên Lương Khắc Luyện
23 Tô Thanh Sơn
Nhân viên Tô Thanh Sơn
24 Nguyễn Thị Huế
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Huế
25 Vũ Thị Huyền
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Huyền
Phòng Kế hoạch Tài chính
26 Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng phòng Phạm Thị Thu Thủy
27 Vũ Thanh Bình
Phó Trưởng phòng Vũ Thanh Bình
28 Đoàn Thị Thu Phương
Phó Trưởng phòng Đoàn Thị Thu Phương
29 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán viên chính Nguyễn Thị Thanh Thủy
30 Nguyễn Thị Hằng
Kế toán viên Nguyễn Thị Hằng
31 Bùi Hồng Ngọc
Kế toán viên Bùi Hồng Ngọc
32 Nguyễn Thị Phương Dung
Kế toán viên Nguyễn Thị Phương Dung
33 Bùi Thanh Tùng
Kế toán viên Bùi Thanh Tùng
34 Phạm Thị Hằng
Kế toán viên Phạm Thị Hằng
35 Nguyễn Thị Thu Vân
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Vân
Phòng Quản lý Đào tạo
36 Nguyễn Hóa
Trưởng phòng Nguyễn Hóa
37 Lê Thị Thanh Hải
Phó Trưởng phòng Lê Thị Thanh Hải
38 Ngô Thị Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng Ngô Thị Quỳnh Chi
39 Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Huệ
40 Hoàng Thùy Dương
Chuyên viên Hoàng Thùy Dương
41 Nguyễn Tiến Đạo
Chuyên viên Nguyễn Tiến Đạo
42 Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Nguyễn Thị Hường
43 Phan Lạc Khánh
Chuyên viên Phan Lạc Khánh
44 Hà Xuân Bình
Chuyên viên Hà Xuân Bình
45 Hồ Thị Thanh Bình
Chuyên viên Hồ Thị Thanh Bình
46 Nông Thị Hồng Anh
Chuyên viên Nông Thị Hồng Anh
47 Hà Thị Quỳnh Nga
Chuyên viên Hà Thị Quỳnh Nga
48 Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên Nguyễn Trung Hải
49 Vũ Mạnh Quyết
Chuyên viên Vũ Mạnh Quyết
50 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên Đỗ Thị Mai
51 Phạm Thị Nga
Chuyên viên Phạm Thị Nga
52 Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Phòng Công tác Sinh viên
53 Nguyễn Đắc Cường
Trưởng phòng Nguyễn Đắc Cường
54 Phạm Quang Hải
Phó Trưởng phòng Phạm Quang Hải
55 Lê Thị Bích Mai
Chuyên viên chính Lê Thị Bích Mai
56 Phạm Ngọc Phương
Chuyên viên Phạm Ngọc Phương
57 Vũ Thị Thu
Chuyên viên Vũ Thị Thu
58 Nguyễn Thị Đào
Chuyên viên Nguyễn Thị Đào
59 Ngô Quang Độ
Chuyên viên Ngô Quang Độ
60 Nguyễn Thùy Linh
Chuyên viên Nguyễn Thùy Linh
61 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền Trang
62 Nguyễn Thị Thông
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Thông
63 Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên Trần Thị Thu Thảo
64 Trần Thị Thoa
Chuyên viên Trần Thị Thoa
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
65 Nguyễn Viết Thái
PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Nguyễn Viết Thái
66 Đào Thế Sơn
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
ThS
Đào Thế Sơn
67 Trần Thanh Diễm
Chuyên viên
ThS
Trần Thanh Diễm
68 Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Hạnh
69 Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hà
70 Nguyễn Tùng Lâm
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Tùng Lâm
71 Hoàng Hải Yến
Chuyên viên
ĐH
Hoàng Hải Yến
72 Phạm Anh Thư
Chuyên viên
ĐH
Phạm Anh Thư
73 Dương Nguyễn Thanh Thủy
Chuyên viên
ThS
Dương Nguyễn Thanh Thủy
Phòng Quản lý Khoa học
74 Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
75 Trần Việt Thảo
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
TS
Trần Việt Thảo
76 Nguyễn Minh Trang
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
77 Vũ Thị Mai Thanh
Chuyên viên Vũ Thị Mai Thanh
78 Đinh Thị Việt Hà
Chuyên viên Đinh Thị Việt Hà
Phòng Quản trị
79 Lê Hữu Châu
Trưởng phòng
Giảng viên
CN
Lê Hữu Châu
80 Nguyễn Tấn Hà
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tấn Hà
81 Đinh Thế Thủy
Phó Trưởng phòng
Cán sự
ĐH
Đinh Thế Thủy
82 Vũ Thuần
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ThS
Vũ Thuần
83 Tạ Quang Nguyên
Chuyên viên
ĐH
Tạ Quang Nguyên
84 Trương Văn Đạo
Chuyên viên
ThS
Trương Văn Đạo
85 Nguyễn Văn Hài
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Văn Hài
86 Nguyễn Quyết Thắng
Nhân viên Nguyễn Quyết Thắng
87 Đinh Quang Thản
Nhân viên Đinh Quang Thản
88 Lê Văn Sơn
Cán sự Lê Văn Sơn
89 Nguyễn Thị Thắng
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Thắng
90 Vũ Thị Bích Phương
Chuyên viên
ĐH
Vũ Thị Bích Phương
91 Trần Hữu Việt
Chuyên viên
ĐH
Trần Hữu Việt
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
92 Hoàng Văn Thành
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Hoàng Văn Thành
93 Bùi Đức Dũng
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
ThS
Bùi Đức Dũng
94 Nguyễn Hữu Thanh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hữu Thanh
95 Đào Thị Thu Hải
Chuyên viên
ĐH
Đào Thị Thu Hải
96 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
ĐH
Lại Thị Tuyết Mai
97 Đặng Thị Hải Hằng
Chuyên viên
ThS
Đặng Thị Hải Hằng
98 Vũ Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
ThS
Vũ Thị Hồng Hạnh
99 Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hương
100 Trần Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên
ThS
Trần Thị Quỳnh Hoa
101 Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Ngọc Bảo
102 Phạm Thị Thanh Bình
Chuyên viên
ThS
Phạm Thị Thanh Bình
103 Lê Thị Diễn Hải
Chuyên viên
ThS
Lê Thị Diễn Hải
104 Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thùy Dương
105 Đoàn Ngọc Phước
Chuyên viên
ĐH
Đoàn Ngọc Phước
106 Trần Thị Thủy
Chuyên viên
ĐH
Trần Thị Thủy
107 Đào Việt Anh
Chuyên viên
ĐH
Đào Việt Anh
108 Mai Lan Phương
Chuyên viên
ĐH
Mai Lan Phương
109 Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hoài Thu
Tạp chí Khoa học Thương mại
110 Nguyễn Bách Khoa
Tổng biên tập
GS.TS
Nguyễn Bách Khoa
111 Phạm Minh Đạt
Thư ký tòa soạn
TS
Phạm Minh Đạt
112 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trưởng ban trị sự
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
113 Bùi Thị Thu
Chuyên viên
ThS
Bùi Thị Thu
Bộ môn Giáo dục thể chất
114 Lương Phúc Thành
Trưởng bộ môn Lương Phúc Thành
115 Nguyễn Thị Linh
Phó Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Linh
116 Nguyễn Văn Khánh
Giảng viên Nguyễn Văn Khánh
117 Đinh Trà Giang
Giảng viên Đinh Trà Giang
118 Bùi Thăng Long
Giảng viên Bùi Thăng Long
119 Phan Thanh Hòa
Giảng viên Phan Thanh Hòa
120 Mai Ngọc Anh
Giảng viên Mai Ngọc Anh
121 Nguyễn Đức Tiến
Giảng viên Nguyễn Đức Tiến
122 Trần Đình Luyện
Giảng viên Trần Đình Luyện
123 Lê Thị Hà Ngọc
Chuyên viên Lê Thị Hà Ngọc
124 Đỗ Ngọc Điệp
Sĩ quan biệt phái Đỗ Ngọc Điệp
Bộ môn Toán
125 Nguyễn Bá Minh
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
126 Nguyễn Đức Minh
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Minh
127 Phan Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phan Thanh Tùng
128 Lương Hương Ly
Giảng viên Lương Hương Ly
129 Vũ Trọng Nghĩa
Giảng viên Vũ Trọng Nghĩa
130 Hoàng Thị Thu Hà
Giảng viên Hoàng Thị Thu Hà
131 Mai Hải An
Giảng viên Mai Hải An
132 Vũ Thị Huyền Trang
Giảng viên Vũ Thị Huyền Trang
133 Trần Anh Tuấn
Giảng viên Trần Anh Tuấn
134 Nguyễn Thị Hiên
Giảng viên Nguyễn Thị Hiên
135 Nguyễn Sinh Bảy
Giảng viên Nguyễn Sinh Bảy
136 Vũ Thị Thu Hương
Giảng viên Vũ Thị Thu Hương
137 Lê Thị Thu Giang
Giảng viên Lê Thị Thu Giang
138 Lê Văn Tuấn
Giảng viên Lê Văn Tuấn
139 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên Nguyễn Thị Tuyết Mai
140 Lê Ngọc Cường
Giảng viên Lê Ngọc Cường
141 Trịnh Thị Hường
Giảng viên Trịnh Thị Hường
142 Đàm Thị Thu Trang
Giảng viên Đàm Thị Thu Trang
143 Ngô Duy Đô
Giảng viên Ngô Duy Đô
144 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Bộ môn Kinh tế học
145 Phạm Thị Tuệ
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thị Tuệ
146 Phan Thế Công
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phan Thế Công
147 Nguyễn Thị Thu Hiền
Giảng viên
TS
Nguyễn Thị Thu Hiền
148 Lê Mai Trang
Giảng viên
TS
Lê Mai Trang
149 Vũ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Thanh Huyền
150 Hoàng Anh Tuấn
Giảng viên
ThS
Hoàng Anh Tuấn
151 Vũ Ngọc Tú
Giảng viên
ThS
Vũ Ngọc Tú
152 Hà Thị Cẩm Vân
Giảng viên
ThS
Hà Thị Cẩm Vân
153 Trần Kim Anh
Giảng viên
ThS
Trần Kim Anh
154 Nguyễn Minh Quang
Giảng viên
ThS
Nguyễn Minh Quang
155 Ngô Hải Thanh
Giảng viên
ThS
Ngô Hải Thanh
156 Đỗ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
ThS
Đỗ Thị Thanh Huyền
157 Đặng Thị Thanh Bình
Giảng viên
ĐH
Đặng Thị Thanh Bình
158 Ninh Thị Hoàng Lan
Giảng viên
ThS
Ninh Thị Hoàng Lan
159 Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giảng viên
ThS
Nguyễn Ngọc Quỳnh
160 Hồ Thị Mai Sương
Giảng viên
ThS
Hồ Thị Mai Sương
161 Lương Nguyệt Ánh
Giảng viên
ThS
Lương Nguyệt Ánh
162 Nguyễn Thị Lệ
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Lệ
163 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Giảng viên
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Bộ môn PPNCKH
164 Lê Tiến Đạt
Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Lê Tiến Đạt
165 Phạm Thị Minh Uyên
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phạm Thị Minh Uyên
166 Nguyễn Nguyệt Nga
Giảng viên
ThS
Nguyễn Nguyệt Nga
167 Nguyễn Đắc Thành
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đắc Thành
168 Lê Thị Thu
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu
169 Vũ Thị Thùy Linh
Giảng viên
ThS
Vũ Thị Thùy Linh
170 Vũ Trọng Nghĩa
Giảng viên
ĐH
Vũ Trọng Nghĩa
Trung tâm Thông tin Thư viện
171 Đoàn Ngọc Vân
Phó Giám đốc
Thư viện viên chính
ThS
Đoàn Ngọc Vân
172 Trần Thị Mỹ
Thư viện viên chính
ĐH
Trần Thị Mỹ
173 Nguyễn Thị Phương Lan
Thư viện viên
ĐH
Nguyễn Thị Phương Lan
174 Vũ Thị Liên
Thư viện viên
ĐH
Vũ Thị Liên
175 Nguyễn Thị Thu Điệp
Thư viện viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Điệp
176 Vũ Ngọc Minh
Thư viện viên
ThS
Vũ Ngọc Minh
177 Hoàng Thị Bích Thủy
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bích Thủy
178 Lê Thị Hảo
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hảo
179 Lê Thị Huệ
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Huệ
180 Trần Thị Nga
Thư viện viên
ĐH
Trần Thị Nga
181 Hoàng Thị Bão
Thư viện viên
ĐH
Hoàng Thị Bão
182 Dương Phúc Sơn
Thư viện viên
ĐH
Dương Phúc Sơn
183 Lê Thị Hiệu
Thư viện viên
ĐH
Lê Thị Hiệu
184 Phạm Bảo Ninh
Cán sự
TC
Phạm Bảo Ninh
Trung tâm Công nghệ Thông tin
185 Hoàng Ngọc Cảnh
Giám đốc
Giảng viên
ThS
Hoàng Ngọc Cảnh
186 Trần Lê Kim Danh
Phó Giám đốc
Giảng viên
ThS
Trần Lê Kim Danh
187 Đặng Quốc Hữu
Giảng viên
ThS
Đặng Quốc Hữu
188 Đỗ Mạnh Hà
Chuyên viên
ThS
Đỗ Mạnh Hà
189 Vũ Quang Huy
Giảng viên
ThS
Vũ Quang Huy
190 Phạm Mạnh Hà
Chuyên viên
ĐH
Phạm Mạnh Hà
191 Hà Thị Cẩm Phương
Chuyên viên
ĐH
Hà Thị Cẩm Phương
192 Vũ Minh Ngọc
Chuyên viên
ĐH
Vũ Minh Ngọc
Trạm Y tế
193 Nguyễn Thị Hưởng
Trạm trưởng Nguyễn Thị Hưởng
194 Lương Thị Dịu
Điều dưỡng Lương Thị Dịu
195 Nguyễn Thị Kim Thoa
Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Thoa
Khu nội trú sinh viên
196 Vũ Bá Hòa
Phó Trưởng ban phụ trách Vũ Bá Hòa
197 Đỗ Hữu Nhuận
Phó Trưởng ban Đỗ Hữu Nhuận
198 Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
199 Vũ Thị Huyền
Chuyên viên Vũ Thị Huyền
200 Nguyễn Thị Xuân Nga
Cán sự Nguyễn Thị Xuân Nga
201 Trương Thị Báu
Nhân viên Trương Thị Báu
202 Nguyễn Vũ Hưng
Nhân viên Nguyễn Vũ Hưng
203 Hoàng Đình Long
Chuyên viên Hoàng Đình Long
Hội cựu chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đắc Cường
Chủ tịch hội Nguyễn Đắc Cường
2 Nguyễn Bình Minh
Phó Chủ tịch hội Nguyễn Bình Minh
3 Đỗ Văn Hùng
Chi Hội trưởng Đỗ Văn Hùng
4 Nguyễn Tấn Hà
Chi Hội trưởng Nguyễn Tấn Hà
5 Phạm Văn Thường
Chi Hội trưởng Phạm Văn Thường
, . : 60