Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Xuân Nhàn
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 03/01/1958           Nơi sinh: Nam Định
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
I.     QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đào tạo đại học:
-         Hệ đào tạo: Chính quy
-         Ngành học: Kỹ thuật Ăn uống công cộng
-         Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
-         Nước đào tạo: Việt Nam           Năm tốt nghiệp:   1980
Đào tạo Thạc sĩ:
-         Chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ
-         Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
-         Nước đào tạo: Việt Nam          
-         Năm cấp bằng: 1997
Đào tạo Tiến sĩ:
-         Chuyên ngành: Kinh tế
-         Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
-         Nước đào tạo: Việt Nam           
-         Năm cấp bằng: 2001
Ngoại ngữ:
-         Chuyên tu Nga văn: Năm 1984
-         Anh văn: Trình độ C (Trường học Sư phạm ngoại ngữ, Trường Đại học Thương mại; Quỹ Ford tài trợ học tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội năm 1993-1994)
II.  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thời gian Nơi công tác Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền,
đoàn thể)
Từ  tháng 5/1980 đến  tháng 12/1985 Trường Đại học Thương mại Giảng viên khoa Ăn uống công cộng, Trường đại học Thương mại
Từ tháng 1/1986 đến  tháng  9/1989 Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn TNCSHCM khoa AUCC, Trường đại học Thương mại
Từ  tháng 10/1989 đến  tháng   4/1992 Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường đại học Thương mại, Đảng ủy viên
Từ tháng 5/1992 đến  tháng 4/1993 Trường Đại học Thương mại Học lớp bồi dưỡng kinh tế học, ngoại ngữ tại Trường đại học KTQD do quỹ Ford tài trợ
Từ  tháng 5/1993 đến  tháng  2/1997 Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Thiết bị AUCC; Phó Trưởng khoa KS-DL, Trường đại học Thương mại, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT của Đảng
Từ tháng 3/1997 đến  tháng  12/2000 Trường Đại học Thương mại Giảng viên; Trưởng khoa KS-DL, Trường đại học Thương mại, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT của Đảng
Từ tháng 1/2001 đến  tháng  11/2004 Trường Đại học Thương mại Giảng viên chính; Trưởng khoa KS-DL, Trường đại học Thương mại, Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT của Đảng
Từ tháng 2/2005 đến 9/9/2015 Trường Đại học Thương mại Giảng viên chính; Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại. Từ năm 2006 là UVTV đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT. Từ năm 2008 là UVBCH lâm thời Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; từ tháng 8/2010 là UVBCH khóa 1 Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Từ tháng 9/2009 là Phó Bí thư đảng ủy tiếp tục nhiệm kỳ XXII; từ tháng 5/2010 là Phó Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ XXIII của Đảng bộ Trường Đại học Thương mại                   
Từ 9/9/2015 đến nay Trường Đại học Thương mại Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại
 
III. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
3.1 Các nghiên cứu về phát triển thị trường thương mại nói chung và thị trường du lịch nói chung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
3.2  Các nghiên cứu về tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành hàng, ngành kinh doanh dịch vụ ở nước ta
3.3  Các nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam nói riêng
3.4 Các nghiên cứu về phát triển thương mại hiện đại ở Việt Nam như thương mại điện tử, vấn đề đầu tư, sở hữu trí tuệ...
3.5  Các nghiên cứu về khoa học giáo dục
 

, . : 60