Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Văn Sơn
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 25/12/1960           Nơi sinh: Hà Nam
Địa chỉ nhà riêng Tập thể Đại học Thương mại
Trình độ chuyên môn GS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60