Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thành Hưng
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 16/03/1983           Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Tương đương trung cấp

, . : 60