Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Minh
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn trường, Trường phòng Tổ chức nhân sự
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 18/01/1961
Địa chỉ nhà riêng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60