Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Tạ Quang Nguyên
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 16/10/1971
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60