Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu


Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Hiệu trưởng
24/12/1960

Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Phó Hiệu trưởng
31/12/1961

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Phó hiệu trưởng
20/11/1967

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Phó Hiệu trưởng
04/08/1967

, . : 60