Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu


Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Hiệu trưởng
25/12/1960

Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Phó Hiệu trưởng
01/01/1962

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Phó hiệu trưởng
24/05/1959

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Phó Hiệu trưởng
05/08/1967

, . : 60