Cơ cấu tổ chức
Các Phòng và Đơn vị trực thuộc

Phòng Tổ chức Nhân sự
Email:tcns@tmu.edu.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
2 Nguyễn Thị Tình
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Tình
3 Chu Việt Cường
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
Thạc sĩ
Chu Việt Cường
4 Nguyễn Thị Huệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Huệ
5 Bùi Thanh Hải
Chuyên viên Bùi Thanh Hải
Phòng Thanh tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Mến
Trưởng phòng
ThS
Nguyễn Văn Mến
2 Đặng Thị Hoa
Phó Trưởng phòng
ThS
Đặng Thị Hoa
3 Nguyễn Thị Thùy Dung
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Thùy Dung
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
5 Võ Thị Thu Hiền
Chuyên viên
ĐH
Võ Thị Thu Hiền
Phòng Hành chính Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thu Quỳnh
Trưởng phòng
TS
Nguyễn Thu Quỳnh
2 Hoàng Thanh Tùng
Phó Trưởng phòng
ThS
Hoàng Thanh Tùng
3 Đỗ Thị Mai
Chuyên viên
ĐH
Đỗ Thị Mai
4 Trần Minh Đức
Chuyên viên
ThS
Trần Minh Đức
5 Nguyễn Xuân Thành
Nhân viên Nguyễn Xuân Thành
Phòng Kế hoạch Tài chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng phòng
PGS.TS
Phạm Thị Thu Thủy
2 Vũ Thanh Bình
Phó Trưởng phòng
ThS
Vũ Thanh Bình
3 Đoàn Thị Thu Phương
Phó Trưởng phòng
ThS
Đoàn Thị Thu Phương
4 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán viên chính Nguyễn Thị Thanh Thủy
5 Nguyễn Thị Hằng
Kế toán viên Nguyễn Thị Hằng
Phòng Quản lý Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thanh Hải
Trưởng phòng
PGS.TS
Lê Thị Thanh Hải
2 Ngô Thị Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng
ThS
Ngô Thị Quỳnh Chi
3 Nguyễn Thị Huệ
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ThS
Nguyễn Thị Huệ
4 Hoàng Thùy Dương
Chuyên viên chính Hoàng Thùy Dương
5 Nguyễn Tiến Đạo
Chuyên viên chính Nguyễn Tiến Đạo
Phòng Công tác Sinh viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đắc Cường
Trưởng phòng
Giảng viên chính
Nguyễn Đắc Cường
2 Phạm Quang Hải
Phó Trưởng phòng
ThS
Phạm Quang Hải
3 Phạm Ngọc Phương
Chuyên viên Phạm Ngọc Phương
4 Vũ Thị Thu
Chuyên viên Vũ Thị Thu
5 Nguyễn Thị Đào
Chuyên viên Nguyễn Thị Đào
Phòng Đối ngoại và Truyền thông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Viết Thái
PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Nguyễn Viết Thái
2 Đào Thế Sơn
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
ThS
Đào Thế Sơn
3 Trần Thanh Diễm
Chuyên viên
ThS
Trần Thanh Diễm
4 Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Hạnh
5 Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Hà
Phòng Quản lý Khoa học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Hoàng Việt
2 Trần Việt Thảo
Phó Trưởng phòng
Giảng viên
TS
Trần Việt Thảo
3 Nguyễn Minh Trang
Chuyên viên Nguyễn Minh Trang
4 Vũ Thị Mai Thanh
Chuyên viên Vũ Thị Mai Thanh
5 Đinh Thị Việt Hà
Chuyên viên Đinh Thị Việt Hà
Phòng Quản trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hữu Châu
Trưởng phòng
Giảng viên
CN
Lê Hữu Châu
2 Nguyễn Tấn Hà
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Tấn Hà
3 Đinh Thế Thủy
Phó Trưởng phòng
Cán sự
ĐH
Đinh Thế Thủy
4 Vũ Thuần
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ThS
Vũ Thuần
5 Tạ Quang Nguyên
Chuyên viên
ĐH
Tạ Quang Nguyên
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Đức Nhuận
2 Bùi Đức Dũng
Phó Trưởng phòng
Giảng viên chính
ThS
Bùi Đức Dũng
3 Đào Thị Thu Hải
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên chính
ĐH
Đào Thị Thu Hải
4 Nguyễn Hữu Thanh
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Hữu Thanh
5 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
ĐH
Lại Thị Tuyết Mai
Tạp chí Khoa học Thương mại
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Bách Khoa
Tổng biên tập
GS.TS
Nguyễn Bách Khoa
2 Phạm Minh Đạt
Thư ký tòa soạn
TS
Phạm Minh Đạt
3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trưởng ban trị sự
ThS
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
4 Bùi Thị Thu
Chuyên viên
ThS
Bùi Thị Thu
Bộ môn Giáo dục thể chất
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lương Phúc Thành
Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
ThS
Lương Phúc Thành
2 Nguyễn Thị Linh
Phó Trưởng bộ môn
ThS
Nguyễn Thị Linh
3 Đinh Trà Giang
Giảng viên
ThS
Đinh Trà Giang
4 Bùi Thăng Long
Giảng viên
ThS
Bùi Thăng Long
5 Phan Thanh Hòa
Giảng viên
ThS
Phan Thanh Hòa
Bộ môn Toán
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Bá Minh
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Bá Minh
2 Nguyễn Đức Minh
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đức Minh
3 Phan Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phan Thanh Tùng
4 Lương Hương Ly
Giảng viên
ThS
Lương Hương Ly
5 Hoàng Thị Thu Hà
Giảng viên
ThS
Hoàng Thị Thu Hà
Bộ môn Kinh tế học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thế Công
Trưởng bộ môn
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phan Thế Công
2 Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
TS
Nguyễn Thị Thu Hiền
3 Phạm Thị Tuệ
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Phạm Thị Tuệ
4 Lê Mai Trang
Giảng viên
TS
Lê Mai Trang
5 Vũ Thị Thanh Huyền
Giảng viên
TS
Vũ Thị Thanh Huyền
Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Tiến Đạt
Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Lê Tiến Đạt
2 Phạm Thị Minh Uyên
Phó Trưởng bộ môn
Giảng viên
TS
Phạm Thị Minh Uyên
3 Nguyễn Nguyệt Nga
Giảng viên
ThS
Nguyễn Nguyệt Nga
4 Nguyễn Đắc Thành
Giảng viên
ThS
Nguyễn Đắc Thành
5 Lê Thị Thu
Giảng viên
ThS
Lê Thị Thu
Trung tâm Thông tin Thư viện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Ngọc Vân
Phó Giám đốc phụ trách
Thư viện viên chính
ThS
Đoàn Ngọc Vân
2 Nguyễn Thị Thu Điệp
Phó Giám đốc
Thư viện viên
ThS
Nguyễn Thị Thu Điệp
3 Nguyễn Thị Phương Lan
Thư viện viên
ĐH
Nguyễn Thị Phương Lan
4 Vũ Thị Liên
Thư viện viên
ĐH
Vũ Thị Liên
5 Trần Thị Mỹ
Thư viện viên chính
ĐH
Trần Thị Mỹ
Trung tâm Công nghệ Thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Ngọc Cảnh
Giám đốc
Giảng viên
ThS
Hoàng Ngọc Cảnh
2 Trần Lê Kim Danh
Phó Giám đốc
Giảng viên
ThS
Trần Lê Kim Danh
3 Đặng Quốc Hữu
Giảng viên
ThS
Đặng Quốc Hữu
4 Đỗ Mạnh Hà
Chuyên viên
ThS
Đỗ Mạnh Hà
5 Vũ Quang Huy
Giảng viên
ThS
Vũ Quang Huy
Trạm Y tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hưởng
Trạm trưởng
ĐH
Nguyễn Thị Hưởng
2 Lương Thị Dịu
Điều dưỡng
ĐH
Lương Thị Dịu
3 Nguyễn Thị Kim Thoa
Bác sỹ
ĐH
Nguyễn Thị Kim Thoa
4 Nguyễn Lương Sỹ
Y Sỹ Nguyễn Lương Sỹ
Khu nội trú sinh viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Hữu Nhuận
Trưởng ban
ThS
Đỗ Hữu Nhuận
2 Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên
ĐH
Nguyễn Anh Tuấn
3 Nguyễn Thị Xuân Nga
Cán sự
ĐH
Nguyễn Thị Xuân Nga
4 Trương Thị Báu
Nhân viên Trương Thị Báu
5 Nguyễn Vũ Hưng
Nhân viên Nguyễn Vũ Hưng
, . : 60