Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I -Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: ( 04) 3834 0687
  • Số fax: 04.3764 3228

Ngày 06 tháng 05 năm 2010 Đảng bộ Trường Đại học Thương mại đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII để thảo luận báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ XXII, phương hướng công tác nhiệm kỳ XXIII và bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXIII.


Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Bí thư Đảng ủy
01/01/1962

Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Phó bí thư Đảng ủy
25/12/1960

Bùi Xuân Nhàn

Bùi Xuân Nhàn

Phó bí thư Đảng ủy
03/01/1958

Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

Ủy viên thường vụ Đảng ủy
18/01/1961

Phạm Thị Thu Thủy

Phạm Thị Thu Thủy

Ủy viên thường vụ Đảng ủy
31/12/1969

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Đảng ủy viên
24/05/1959

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Đảng ủy viên
05/08/1967

Nguyễn Thị Phương Liên

Nguyễn Thị Phương Liên

Đảng ủy viên
08/01/1965

Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức

Đảng ủy viên
23/02/1970

Hà Văn Sự

Hà Văn Sự

Đảng ủy viên
18/01/1970

, . : 60