Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Phòng Thanh tra

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà I
XEM CHI TIẾT


Nguyễn Quang Hùng

Nguyễn Quang Hùng

Trưởng phòng
15/01/1963

Đặng Thị Hoa

Đặng Thị Hoa

Phó Trưởng phòng
24/12/1972

Tạ Thị Mai Hương

Tạ Thị Mai Hương

Phó Trưởng phòng
11/11/1968

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên
01/09/1992

Võ Thị Thu Hiền

Võ Thị Thu Hiền

Chuyên viên
07/11/1974

Phương Thanh Thanh

Phương Thanh Thanh

Chuyên viên
11/09/1981

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên
10/09/1989

Đoàn Mạnh Sơn

Đoàn Mạnh Sơn

Chuyên viên chính
25/06/1980

, . : 60