Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Phòng Thanh tra

Trụ sở chính: Tầng 1 nhà I
XEM CHI TIẾT


Nguyễn Văn Mến

Nguyễn Văn Mến

Trưởng phòng
24/04/1960

Đặng Thị Hoa

Đặng Thị Hoa

Phó Trưởng phòng
23/12/1972

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên
10/09/1989

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên
01/09/1992

Võ Thị Thu Hiền

Võ Thị Thu Hiền

Chuyên viên
07/11/1974

Phương Thanh Thanh

Phương Thanh Thanh

Chuyên viên
11/09/1981

, . : 60