Photo Album
Ngày 26tháng 9 năm 2015, Khoa Đào tạo quốc tế - Trường đại học Thương mại đã tổ chức lễ khai giảng lớp cử nhân liên kết đào tạo quốc tế khóa 12.
Lễ khai giảng hệ Cử nhân quốc tế khóa 12 năm học 2015-2016
, . : 60