Organizational structure
Hochiminh Communist Youth Union


Phan Thu Trang

Phan Thu Trang

Secretary
31/12/1969

Lê Ngọc Cường

Lê Ngọc Cường

Deputy Secretary
31/12/1969

Khúc Đại Long

Khúc Đại Long

Deputy Secretary
31/12/1969

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Standing Committee Member
31/12/1969

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Standing Committee Member
31/12/1969

Mai Ngọc Anh

Mai Ngọc Anh

Standing Committee Member
31/12/1969

Ngô Ngân Hà

Ngô Ngân Hà

Standing Committee Member
31/12/1969

, . : 60