Organizational structure
University's council


Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức

Chairman
31/12/1969

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Member
31/12/1969

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Member
31/12/1969

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Member
31/12/1969

Cảnh Chí Dũng

Cảnh Chí Dũng

Member
31/12/1969

Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Member
31/12/1969

Phan Thị Thu Hoài

Phan Thị Thu Hoài

Member
31/12/1969

Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Member
31/12/1969

Nguyễn Viết Thái

Nguyễn Viết Thái

Member
31/12/1969

Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Đức Nhuận

Member
31/12/1969

, . : 60