Công đoàn
Mẫu cá nhân đăng ký khám sức khỏe năm 2016

Mẫu cá nhân đăng ký khám sức khỏe năm 2016

 •   11/12/2016 07:33:00 PM
 •   Vue: 257
 •   Commentaires: 0

Mẫu các đơn vị tổng hợp đăng ký khám sức khỏe năm 2016

Mẫu các đơn vị tổng hợp đăng ký khám sức khỏe năm 2016

 •   11/12/2016 07:32:00 PM
 •   Vue: 253
 •   Commentaires: 0

Danh sách tham gia tập huấn cán bộ công đoàn năm học 2016-2017

Danh sách tham gia tập huấn cán bộ công đoàn năm học 2016-2017

 •   01/12/2016 09:34:00 PM
 •   Vue: 276
 •   Commentaires: 0

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM QUAN FANSIPĂNG VÀ THÁC BẠC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM QUAN FANSIPĂNG VÀ THÁC BẠC

 •   27/11/2016 09:34:00 PM
 •   Vue: 248
 •   Commentaires: 0

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016-2017

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016-2017

 •   28/10/2016 05:05:00 AM
 •   Vue: 320
 •   Commentaires: 0

Kết quả thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

Kết quả thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

 •   21/08/2016 08:39:00 PM
 •   Vue: 233
 •   Commentaires: 0

Các biểu mẫu dùng cho hội nghị CCVC năm học 2016-2017

Các biểu mẫu dùng cho hội nghị CCVC năm học 2016-2017

 •   19/08/2016 04:57:00 AM
 •   Vue: 253
 •   Commentaires: 0

Mẫu báo cáo tổng kết công tác dự giờ năm học 2015-2016

Mẫu báo cáo tổng kết công tác dự giờ năm học 2015-2016

 •   13/05/2016 03:01:00 AM
 •   Vue: 254
 •   Commentaires: 0

Mẫu danh sách các cháu nhận quà ngày 1/6/2016

Mẫu danh sách các cháu nhận quà ngày 1/6/2016

 •   13/05/2016 02:59:00 AM
 •   Vue: 1087
 •   Commentaires: 0


Autres articles

, . : 60