Khoa học công nghệ
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT về chương trình đào tạo

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT về chương trình đào tạo

 •   08/12/2016 09:06:00 PM
 •   Vue: 375
 •   Commentaires: 0

Dự thảo Chương trình đào tạo chính quy các khoa

Dự thảo Chương trình đào tạo chính quy các khoa

 •   06/12/2016 03:59:00 AM
 •   Vue: 314
 •   Commentaires: 0

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC SEMINAR VỀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC SEMINAR VỀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ

 •   25/11/2016 04:37:00 AM
 •   Vue: 295
 •   Commentaires: 0

Mẫu đề cương học phần

Mẫu đề cương học phần

 •   23/11/2016 10:26:00 PM
 •   Vue: 313
 •   Commentaires: 0

Thông báo về việc hoàn thiện chương trình đào tạo

Thông báo về việc hoàn thiện chương trình đào tạo

 •   18/11/2016 02:23:00 AM
 •   Vue: 295
 •   Commentaires: 0

Quyết định về việc đổi tên khoa, bộ môn

Quyết định về việc đổi tên khoa, bộ môn

 •   10/11/2016 11:08:00 PM
 •   Vue: 252
 •   Commentaires: 0

Quyết định về việc đổi tên chuyên ngành đào tạo

Quyết định về việc đổi tên chuyên ngành đào tạo

 •   10/11/2016 11:07:00 PM
 •   Vue: 331
 •   Commentaires: 0


Autres articles

, . : 60