Please share your emotions
Views: 1593
Like: 3
Unlike: 0
Trải qua nhiều giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau như trường Thương nghiệp Trung Ương, Trường Đại học Thương nghiệp và đến nay là Trường Đại học Thương Mại
Trải qua nhiều giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau như trường Thương nghiệp Trung Ương, Trường Đại học Thương nghiệp và đến nay là Trường Đại học Thương Mại, ngôi trường 55 tuổi này đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về đội ngũ chuyên gia và cán bộ quản lý kinh tế, quản lý kinh doanh và thương mại trình độ đại học và sau đại học. Đồng thời trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trong các lĩnh vực thương mại hiện đại của đất nước.

Xuất bản 17 thg 11, 2015

Video về trường ĐHTM được phát sóng trên kênh quochoitv.vn ngày 16/11/2015 chào mừng 55 năm trường ĐHTM xây dựng và phát triển.
Fanpage Hội Sinh Viên ĐHTM: https://www.facebook.com/HoiSinhVienDHTM
Bài trên trang quốc hội: http://goo.gl/4mQPXk

  Commentaires des lecteurs

Views 4313
Views 1391
Views 2175
Views 3541
Views 2695

, . : 60