Văn bản

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số kí hiệu 29/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/04/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/05/2012
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà nước
Người ký Admin

 File đính kèm

Văn bản mới

06-NQ-HDT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM

Lượt xem:1581 | lượt tải:1029

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:5752 | lượt tải:3105

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:2246 | lượt tải:2461

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:2360 | lượt tải:1312

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1936 | lượt tải:7948
Tìm kiếm văn bản
, . : 60