Văn bản

Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của ĐHTM

Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của ĐHTM

Số kí hiệu 598-QĐ-Ttg
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/04/2016
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà nước
Người ký Chinh phủ

Nội dung

 

 File đính kèm

Văn bản mới

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:1815 | lượt tải:1284

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:715 | lượt tải:1258

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:787 | lượt tải:590

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1084 | lượt tải:7365

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1972 | lượt tải:1149
Tìm kiếm văn bản
, . : 60