Lịch công tác tuần
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ CCVC năm học 2016 -2017

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ CCVC năm học 2016 -2017

 •   11/12/2016 07:35:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Mẫu cá nhân đăng ký khám sức khỏe năm 2016

Mẫu cá nhân đăng ký khám sức khỏe năm 2016

 •   11/12/2016 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Mẫu các đơn vị tổng hợp đăng ký khám sức khỏe năm 2016

Mẫu các đơn vị tổng hợp đăng ký khám sức khỏe năm 2016

 •   11/12/2016 07:32:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Lịch tuần 19 năm học 2016-2017

Lịch tuần 19 năm học 2016-2017

 •   09/12/2016 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0

Lịch làm việc với các đơn vị về triển khai trang web tmu.edu.vn

Lịch làm việc với các đơn vị về triển khai trang web tmu.edu.vn

 •   08/12/2016 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0

Danh sách CCVC hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

Danh sách CCVC hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 •   08/12/2016 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

Danh sách CCVC được nâng bậc lương năm 2016

Danh sách CCVC được nâng bậc lương năm 2016

 •   08/12/2016 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2016

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2016

 •   08/12/2016 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT về chương trình đào tạo

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT về chương trình đào tạo

 •   08/12/2016 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

Dự thảo Chương trình đào tạo chính quy các khoa

Dự thảo Chương trình đào tạo chính quy các khoa

 •   06/12/2016 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0

Lịch tuần 18 bổ sung

Lịch tuần 18 bổ sung

 •   05/12/2016 02:10:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

Lịch tuần 18 năm học 2016-2017

Lịch tuần 18 năm học 2016-2017

 •   02/12/2016 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

, . : 60