Tin Tức
tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L10 )

  •   28/06/2022 10:27:48 AM
  •   Đã xem: 60

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L10 )

Công đoàn trường ĐHTM tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm học 2021-2022

Công đoàn trường ĐHTM tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm học 2021-2022

  •   27/06/2022 02:23:23 PM
  •   Đã xem: 59

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022 về việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 26/6/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Thương mại đã tổ chức "Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm học 2021-2022".

tmu ketqua

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L9 )

  •   27/06/2022 08:18:51 AM
  •   Đã xem: 63

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022 (L9 )

Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023

Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023

  •   24/06/2022 04:54:36 PM
  •   Đã xem: 28

Nhà trường đã ban hành quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023.

, . : 60