Tin Tức
Logo DHTM 3

Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2022 – 2023.

  •   23/06/2022 11:06:29 PM
  •   Đã xem: 10

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2022 – 2023.

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo hình thức trực tuyến

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo hình thức trực tuyến

  •   22/06/2022 08:09:00 AM
  •   Đã xem: 31222

Căn cứ Thông báo số 722/TB-ĐHTM ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học THương mại về Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022. Trường Đại học Thương mại thông báo về việc Đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin đăng ký xét tuyển của Trường như sau:

, . : 60