Bài báo Khoa học
Logo DHTM 3

Danh sách bài báo khoa học năm học 2018-2019

  •   14/06/2019 04:22:12 PM
  •   Đã xem: 1315

Danh sách bài báo của cán bộ, giảng viên trường Đại học Thương mại năm học 2019-2020.

Logo DHTM 3

Danh sách bài báo giai đoạn 2013-2018

  •   19/03/2019 10:26:43 AM
  •   Đã xem: 811

Danh sách bài báo của CBGV trường Đại học Thương mại giai đoạn 2013-2018.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

  •   01/09/2017 03:12:00 PM
  •   Đã xem: 792

Các giảng viên có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC từ 2017 được hỗ trợ theo điều 49 trong Quy chế Tài chính nội bộ của Trường làm đơn đề nghị hỗ trợ và nộp minh chứng Bản cứng và bản mềm nộp về phòng Quản lý Khoa học (khoahoc@tmu.edu.vn)

Thống kê bài báo quốc tế

Thống kê bài báo quốc tế

  •   07/06/2017 05:56:06 PM
  •   Đã xem: 1172

Thống kê bài báo quốc tế

, . : 60