Bài báo Khoa học
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

  •   01/09/2017 04:12:00 AM
  •   Đã xem: 353

Các giảng viên có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC từ 2017 được hỗ trợ theo điều 49 trong Quy chế Tài chính nội bộ của Trường làm đơn đề nghị hỗ trợ và nộp minh chứng Bản cứng và bản mềm nộp về phòng Quản lý Khoa học (khoahoc@tmu.edu.vn)

Thống kê bài báo quốc tế

Thống kê bài báo quốc tế

  •   07/06/2017 06:56:06 AM
  •   Đã xem: 583

Thống kê bài báo quốc tế

DS bài báo đăng tạp chí quốc tế

DS bài báo đăng tạp chí quốc tế

  •   07/06/2017 06:55:27 AM
  •   Đã xem: 482

DS bài báo đăng tạp chí quốc tế

Thống kê bài báo 2010 - 2016

Thống kê bài báo 2010 - 2016

  •   07/06/2017 06:54:35 AM
  •   Đã xem: 491

Thống kê bài báo 2010 - 2016

, . : 60