Chương trình đào tạo cử nhân
Logo DHTM 3

Thông báo lần 2 về kế hoạch rà soát, hoàn thiện đề cương học phần trình độ đại học

  •   13/02/2020 09:03:26 PM
  •   Đã xem: 297

Thông báo lần 2 số 95/TB-ĐHTM ngày 14/2/2020 2 về kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học.

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 05:01:45 AM
  •   Đã xem: 540

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 05:00:28 AM
  •   Đã xem: 403

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:58:11 AM
  •   Đã xem: 418

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng thương mại theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

, . : 60